Aprobada a nova carta de servizos da Muxexu

9 de marzo de 2021

 

O Ministerio de Xustiza ven de publicar no Boletín Oficial do Estado a Resolución de 24 de febreiro de 2021, da Subsecretaría, pola que se aproba a actualización das Cartas de Servizos da Mutualidade Xeral Xudicial, da Subdirección Xeral de Documentación e Publicacións, da Subdirección Xeral de Información Administrativa e Inspección Xeral de Servizos e a nueva Carta de Servizos das Unidades de Valoración Forense Integral dos Institutos de Medicina Legal e Ciencias Forenses


CARTA DE SERVIZOS DA MUTUALIDADE XUDICIAL XERAL, 2021-2024

Presentación                                                       

O apoio xurídico no que se apoia a Mutualidade está constituído polo Real decreto lexislativo 3/2000, do 23 de xuño, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes sobre o réxime especial da Seguridade Social do persoal de servizos da Administración de Xustiza, Real Decreto 96/2019, do 1 de marzo, polo que se reordena e actualiza a estrutura orgánica do Fondo Mutual Xudicial xeral e o Regulamento aprobado polo Real decreto 1026/2011, do 15 de xullo. 

A finalidade desta CARTA DE SERVIZOS é informar aos mutualistas e aos seus beneficiarios sobre o que é o Fondo Mutual Xudicial Xeral, os beneficios que outorga, os servizos que presta, os compromisos de calidade nos seus beneficios, así como os dereitos que teñen en relación con estes servizos e beneficios.

Descarga a Carta de Servizos 

Descarga o tríptico da carta de servizos

Descarga o BOE coa resolución  

Ligazón á Muxexu