EGAP; Programa de autoformación

25 de marzo de 2021

"publicado no DOG"

 Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2021 pola que se convoca o programa de autoformación para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da comunidade autónoma, así como para o persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG).

Solicitudes de participación

O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Ligazón ao DOG