EGAP; webinario As responsabilidades do empregado público

15 de abril de 2021


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 8 de abril de 2021 pola que se convoca o webinario As responsabilidades do persoal empregado público.
Convocar, no marco do Ciclo de conferencias sobre Presente e futuro do emprego público na Administración post COVID, o webinario As responsabilidades do persoal empregado público.

Obxectivos. Este seminario web ten como obxectivo ofrecer unha visión integral e interrelacionada das responsabilidades administrativas, penais, disciplinarias e contables para a súa mellor comprensión por parte do persoal empregado público.

Desenvolvemento. Data: xoves, 22 de abril de 2021.
Modo de impartición: telepresenza. 
Horario: das 9.00 ás 11.00 horas. 
Duración: 2 horas lectivas.

As solicitudes de participación nesta actividade formativa só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible na dirección . As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

Ligazón ao DOG.-