Oposicións - Tramitación acceso libre - relación de aprobados

8 de xuño de 2021

Acordo do Tribunal Calificador Único polo que se publica a relación de aspirantes coa valoración definitiva da fase de concurso, relativa ao proceso selectivo para o Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, turno libre. Tamén se publica a relación de aprobados coa puntuación da fase de oposición, da fase de concurso e a total. 


Documentos Asociados