Publicada resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

8 de xuño de 2021

"publicado na Intranet" 

Saiu publicada, con data 07 de xuño a resolución da Dirección Xeal de Xustiza (só accesible dende a Intranet) pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución, relativa á oferta publicada o 01/06/2021