DICIREG. Pautas e criterios de apoio á entrada en servizo

23 de setembro de 2021

 O Ministerio de Xustiza ven de publicar no BOE a instrución de 16 de setembro de 2021, da Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, pola que se acordan as pautas e criterios para apoia-la entrada en servizo efectiva da aplicación informática DICIREG, a partir da entrada en funcionamiento da primeira oficina conforme ás previsións contidas na Lei 20/2011, de 21 de xullo, do Rexistro Civil.

DICIREG é a aplicación que vai substituír con idéntidas e ampliadas funcións a INFOREG.