EGAP; Xornadas Dixitais E-martes (5 e 19 de outubro)

27 de setembro de 2021


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2021 pola que se convocan, no marco da iniciativa Universo EGAP Innova, as Xornadas de formación práctica dixital (E-martes) sobre a contratación pública de Galicia.

– O persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica galega e dos seus entes instrumentais. Neste grupo de persoas destinatarias priorizarase a inscrición daquelas persoas solicitantes que poidan xustificar debidamente que as súas funcións están directamente relacionadas coa materia impartida. 

Lugar: Escola Galega de Administración Pública (EGAP), rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela. Datas: os martes 5 e 19 de outubro de 2021. 
Horario: de mañá e tarde.
Duración: 7 horas lectivas cada xornada.

Número de prazas: 16.