EGAP; Curso de Elaboración de disposicións administrativas de carácter xeral.

28 de setembro de 2021


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2021 pola que se convoca un curso para o persoal empregado público das entidades locais e do sector público autonómico de Galicia.

Código: CV21076. 
Elaboración de disposicións administrativas de carácter xeral.
Obxectivos. Este obradoiro ten como obxectivo a formación práctica en materia de redacción de todo tipo de disposicións normativas, é dicir, decretos, ordes, ordenanzas, regulamentos, etc. A materia presenta especial interese científico e técnico para aquel persoal empregado público que participe na elaboración deste tipo de disposicións. A formación será exclusivamente práctica e consistirá no seguimento do procedemento de elaboración de normas e na corrección de supostos reais.

Empregados/as públicos/as das entidades locais de Galicia e do sector público autonómico. Preferentemente, habilitados/as nacionais e funcionarios/as da Administración local dos subgrupos A1 e A2 que teñan responsabilidades en materia de tramitación e instrución deste tipo de expedientes. 

Modalidade: teleformación. 
Duración: 21 horas. 
Edicións: unha. 
Datas: do 27 de outubro ao 17 de novembro de 2021. 
Proba final en liña: o día 22 de novembro, ás 10.00 horas.

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia dende 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización.