Datas realización probas certificados lingua galega Celga 2, 3 e 4 no ano 2021

27 de outubro de 2021


"publicado no DOG"    


A Secretaria Xeral de Política Lingüística ven de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2021, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2021, que foron convocadas mediante a Resolución do 26 de agosto de 2021 (código de procedemento PL500C).

Fixanse as seguintes datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega (Celga), convocadas mediante a Resolución do 26 de agosto de 2021: 
 
– Celga 4, en Santiago de Compostela e en Ponferrada: 
  •   20 de novembro de 2021, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L. 
  •  21 de novembro de 2021, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W e X. 

– Celga 3, en Santiago de Compostela e en Ponferrada: 
  • 27 de novembro de 2021, para todas as persoas admitidas. 
– Celga 2, en Santiago de Compostela e en Ponferrada: 
  •  28 de novembro de 2021, para todas as persoas admitidas.

Ligazón ao DOG.-