Decreto polo que se ditan normas para servizos mínimos durante a folga estatal que comeza o día 4 de outubro de 2021

1 de outubro de 2021


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; DECRETO 128/2021, do 30 de setembro, polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga indefinida convocada pola Comisión aberta de folga estatal pola loita dos traballadores en precario das administracións públicas, que comeza o día 4 de outubro de 2021.

A Comisión aberta de folga estatal pola loita dos traballadores en precario das administracións públicas comunicou a convocatoria de folga para todo o persoal funcionario e laboral das distintas administracións públicas de todo o Estado, que se desenvolverá de xeito indefinido a partir das 00.00 horas do día 4 de outubro de 2021.

No ámbito da Administración de xustiza, de conformidade coa doutrina do Tribunal Constitucional e coa xurisprudencia ditada na materia, e en particular coa Sentenza 463/2018, do 7 de novembro, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, considéranse servizos esenciais necesarios para garantir o servizo público: 

1. Servizos de garda de xulgados, fiscalías e Instituto de Medicina Legal. 
2. Xuízos orais na orde penal de causas con preso.
------