Médios Forenses; resolución convocatoria libre designación postos vacantes no Imelga

2 de novembro de 2021


"publicado no DOG"


Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 22 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión, polo sistema de libre designación, de postos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia, anunciada por Resolución do 1 de setembro de 2021.

O prazo de toma de posesión será de tres días hábiles se non implica cambio de localidade do funcionario, e de oito días se implica cambio de localidade dentro da comunidade autónoma. 

O prazo de toma de posesión empezará a contar a partir do día seguinte ao do cesamento, que se deberá efectuar dentro dos tres días hábiles seguintes ao da publicación da presente resolución no Boletín Oficial del Estado.

Posto adxudicado
Nome do posto: subdirector/ora. 
Centro de destino: Instituto de Medicina Legal de Galicia. Subdirección Territorial.
Localidade: A Coruña. 
Código do posto: XG9251820015001310.02. Berta Rodríguez Martínez 
Nome do posto: subdirector/ora. 
Centro de destino: Instituto de Medicina Legal de Galicia. Subdirección Territorial. 
Localidade: Lugo. 
Código do posto: XG9251820027001306.02. Deserto