EGAP; Webinario Proposta dun novo modelo de emprego público

14 de marzo de 2022


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 3 de marzo de 2022 pola que se convoca o webinario Proposta dun novo modelo de emprego público.

Esta actividade está dirixida ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica galega, das súas entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, da Administración local, da Administración de xustiza e das universidades do Sistema universitario de Galicia.

Data: xoves 24 de marzo de 2022. 
Modo de impartición: telepresenza. Horario: das 12.00 ás 14.00 horas. 
Duración: 2 horas lectivas.

O prazo para a inscrición estará aberto desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 23.55 horas do día 20 de marzo de 2022.