Novas comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo de Admón de Xustiza

14 de xuño de 2022

"publicado na intranet"


Vense de publicar na intranet  resolución do 14 de xuñde 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.

 O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria na Intranet.