EGAP; conferencia A xestión de fondos do instrumento europeo de recuperación

13 de outubro de 2022


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2022 pola que se convoca a conferencia A xestión de fondos do instrumento europeo de recuperación: marco xurídicoadministrativo.

Esta actividade está dirixida ao persoal empregado público en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica galega e das súas entidades públicas instrumentais; da Administración institucional, da Administración local e das universidades do Sistema universitario de Galicia; e a profesionais e persoas interesadas en xeral.

Lugar: salón de actos da EGAP, rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela. 
Modalidade: presencial. 
Data: 21 de outubro de 2022. 
Horario: 12.00 horas. 
Horas lectivas: 2. 
Quinta. Número de prazas Limitado pola capacidade do local.

As solicitudes de participación nesta actividade formativa só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible na dirección <https://egap.xunta.gal/matrícula>