EGAP; xornada sobre intervención con menores

21 de abril de 2023


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2023 pola que se convoca unha xornada sobre intervención con menores.

Denominación: xornada sobre intervención con menores. 
Tipo: xornada. 
Horas lectivas: 4 horas. 
Modalidade: presencial. 
Data: 5 de maio de 2023. 
Persoas destinatarias. Persoal das forzas e corpos de seguridade, xudicatura, Ministerio Fiscal e demais persoal interesado. 
Prazas ofertadas: sen límite.

O persoal que desexe participar no curso convocado nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática dispoñible na páxina web da Agasp http://agasp.xunta.gal.