AxG-CUT denuncia a supresión prazas promoción interna Xestión

26 de febreiro de 2024

AXG-CUT DENUNCIA AS MENTIRAS DA XUNTA


A Xunta suprimiu sen previo aviso 45 prazas que ofertara á promoción interna para o corpo de Xestión Procesual.

Só oferta 2 prazas para o cupo xeral, e deixa fóra ás persoas con discapacidade que non poderán acceder polo turno reservado para elas.