EGAP: convocatoria de cursos de linguaxe xurídica galega para persoal que preste servizos fóra da Comunidade Autónoma de Galicia

10 de febreiro de 2020

"publicado no DOG"

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2020 pola que se convocan cursos de linguaxe xurídica galega para persoal ao servizo da Administración de xustiza que preste servizos fóra da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.
Horas por curso: 75 horas

Prazas por cada edición: 25 prazas

Prazo matrícula: 8 días contados a partir do día  seguinte á  publicación no DOG.

Datas de realización: 26/02/2020 ata 26/04/2020

Exame final: 02/05/2020

Solicitudes: Mediante o formulario de matrícula telemática na páxina web: egap.xunta.gal. As persoas que, de seren seleccionadas, deseen recibir os correspondentes avisos deberán facilitar unha conta de correo electrónico o un número de móbil.

Ligazón ao DOG