Correción erros, cursos linguaxe administrativa galega e preparatorios para os certificados Celga

21 de agosto de 2020


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 4 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Tras advertir erros na dita resolución, que se publicou no Diario Oficial de Galicia número 161, do 12 de agosto de 2020.

Ligazón ao DOG.-