CTPA; quenda libre. Notas de galego.

25 de xaneiro de 2024

"publicado na intranet"

Saíu publicada a listaxe da puntuación da avaliación do coñecemento da lingua galega do proceso selectivo do corpo de tramitación procesual e administrativa convocado pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro, pola que se convoca proceso selectivo para acceso, polo sistema xeral de acceso libre, aos corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza.


Acceder a listaxe.-