O acordo da infamia e a traizón

30 de maio de 2018

"publicado no DOG"

RESOLUCIÓN do 28 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta do 24 de maio 2018 polo que se aproba o acordo acadado o 23 de maio de 2018 entre a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e as organizacións sindicais SPJ-USO, UGT e CC.OO., para a mellora das condicións de traballo do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.